Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.01.2020 10:23 - http://afera.bg/един-от-каналите-за-внос-на-отпадъц/
Автор: bgantimafia Категория: Политика   
Прочетен: 574 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 http://afera.bg/един-от-каналите-за-внос-на-отпадъц/   ЕДИН ОТ „КАНАЛИТЕ“ ЗА ВНОС НА ОТПАДЪЦИ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТРАФИК НА КОКАИН. КАНАЛЪТ Е НА БЛИЗЪК ДО ГЕРБ „СЪВЕТНИК“ НА БАЦЕ

Фактите за които никой не говори…. Но правят ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ.

Това е официален въпрос и отговор г-н Георги Стоилов и г-н Иван Иванов: Внос на редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтичните производства в т.ч. утайки и мицели от трети страни през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г.
От 19.11.2019

image

imageКакво не казва Горанов

Цитат: „Общото количество на битови, индустриални и технологични отпадъци, тарифно класирани в 74 кода от Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС (съгласно Приложение 1), и оформени за внос в страната през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. е 736 319.3 тона.

Или около 29 453 ВАГОНА(ТИР) Средно на година 5890 вагона(тир) Само за страни извън ЕС.

Цитат: „Общото количество внесени от трети страни болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтични производства в т.ч. утайки и мицели през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019г. е 2.9 тона.“

Прави впечатление относително нищожното количество на болнични отпадъци.

Тарифната ставка е най-голяма от всичките тарифни ставки. Фактурната стойност на тон също е най-висока. Тези два факта са предпоставка за митническа измама, т.е. болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтични производства да се тарифират на сходен тарифен номер с нулева ставка или ставка която е освободена от мита. Както и на тарифен номер на стока с минимална фактурна цена. Включително и на тарифен номер на който не съществува думата „отпадък“ за да се избегнат допълнителни разпоредби и контрол.

Цялата схема се „легализира“ от „почетените“ митничари със знанието и устните оказания съответно на следните чинове началлници смяна, началник митница и най-вече ръководството на митниците.

Тарифата само за ниските нива е около 500 лева за 24 тона.

За част от ръководството на АМ сумата е същата 500 за 24 тона.

Или 29 453 000 млн. лева за пет години.

Към днешна дата митницата не е представила един съставен от митнически служители съществен акт за нарушение, като неточни килограми или неточно класифициране, и т.н. за всичките внесени отпадъци за пет години.

Към днешна дата митницата не е извършила една насрещна проверка (запитване) към изходната митницата за да сравни количество, цена, произход (тарифен номер) на стоката.

Странно защо министъра не коментира в своя полза (за добър контрол от АМ) евентуални проверки.

Един от „каналите“ за внос на отпадък от Африка се използва за трафик на висококачествен наркотик (кокаин) по утвърдена дестинация Южна Америка, Северна Африка морски път до България, разопаковане и претоварване в други превозни средства и крайна дестинация ЕС.

Каналът се на близък до ГЕРБ „съветник“ на БАЦЕ по проблемите с наркотрафика и негов подчинен РН и ДС количествата на доставка са сред но около 300-500 кг с чистота 97,8 % .

Практиката показва, че такъв канал се разкрива единствено с вътрешна информация, поради спецификата на стоката, не може да се направи качествена проверка с ренген. Това е още една „основателна‘ причина за печалба на митническите служители.

Друга митническа измама за внос на отпадъци от трети страни, извършвана с логистиката на митниците от вносителите е следната.

Контейнера (ТИР, Вагона) се докарва до друга страна от ЕС, там се представя договор да покупко-продажба с „българска“ фирма. Те. Сделка с трета страна в ЕС. Заплащат се само митата (ако има такива) и стоката се „изнася от страната ЕС и се внася в България, след като премине границата документите се унищожават , а стоката се „покрива“ пред данъчните с стари фактури за подобна и или идентична стока от предишен легален внос. По този начин се спестява ДДС и или се предотвратява допълнителна проверка липса на документи и тн.

Относно сделките с отпадъци от ЕС в закона е написано изрично, че всички сделки подлежат на осчетоводяване и в двете страни от ЕС по сделката (изпращач и получател) като във фактурите и договорите трябва да бъде упоменато точното количество вид наименование и цена на стоката. Информацията е достъпна чрез НАП.
……………………………………………………………………………………………………………..

Писмен отговор на въпрос относно: Внос на редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтичните производства в т.ч. утайки и мицели от трети страни през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г.
19.11.2019 г.

Писмен отговор на въпрос от г-н Георги Стоилов и г-н Иван Иванов – народни представители от ПГ “БСП за България” относно: Внос на редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтичните производства в т.ч. утайки и мицели от трети страни през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с поставените от Вас въпроси в писмо с изх. номер 954-06-911/08.11.2019 г., относно внос на редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтичните производства в т.ч. утайки и мицели от трети страни през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г., Ви информирам за следното:

По въпрос 1: Каква част от внесените през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. от трети страни количества битови, индустриални и технологични отпадъци е редуцирано гориво (RDF)?
Общото количество на битови, индустриални и технологични отпадъци, тарифно класирани в 74 кода от Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС (съгласно Приложение 1), и оформени за внос в страната през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. е 736 319.3 тона.

Тарифното класиране на стоките в митническата дейност се извършва чрез кодовете от Комбинираната номенклатура. Информирам Ви, че не съществува пълно припокриване в обхвата на терминологията, използвана за целите на тарифното класиране на стоките в митническата дейност и тази, използвана във връзка с управлението на отпадъците. Идентификацията и класификацията на отпадъците при внос/износ се базира на различни правила, поради което не трябва да се счита, че стоките, декларирани за внос и класирани съгласно КН в посочените по-горе тарифни номера автоматично представляват „отпадък” по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на Закона за управление на отпадъците и съответно са обект на мерките на Регламент (EО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. Също така следва да имате предвид, че в КН не съществува код, който да определя еднозначно даден отпадък като RDF гориво. Редуцирано гориво (RDF) може да бъде получено от всякакви отпадъци, които притежават горими компоненти, като например промишлени отпадъци, съдържащи опаковки от картон, хартия и др. В митническата декларация тези стоки ще бъдат декларирани според кодовете по КН.

Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, чл. 95, ал. 1, превозът на отпадъци в рамките на Европейския съюз (ЕС) със или без транзит през трети страни, вносът в ЕС от трети страни, износът от ЕС към трети страни, както и транзитът през ЕС от и към трети страни на отпадъци се извършват при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган за Република България по прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006 по смисъла на чл. 53 от същия регламент и чл. 95, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. Информация за количеството внесено редуцирано гориво (RDF) би могла да бъде предоставена от Министерство на околната среда и водите. Съгласно чл. 95, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, компетентният орган по чл. 95, ал. 2 води регистър на издадените съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 нотификации за превоз на отпадъци от, за и през територията на Република България, в т. ч. внос или износ от или към трети страни.

По въпрос 2: Колко тона е общото количество на внесените от трети страни болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтични производства в т.ч. утайки и мицели през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г.?
Болничните отпадъци и отпадъци от фармацевтични производства в т.ч. утайки и мицели са определени чрез следните кодове от КН:
3825 20 00 „Утайки от отпадъчни води“;
3825 30 00 „Клинични отпадъци“;
3825 61 00 и 3825 69 00, обхващащи отпадъци от химическата или свързани с нея промишлености, различни от отпадъците от органични разтворители и от отпадъци от разтвори за разяждане на метали, от хидравлични флуиди, от спирачни течности и антифризи;
3825 90 90, обхващащ отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде;
3006 92 00 „Фармацевтични отпадъци“.
Общото количество внесени от трети страни болнични отпадъци и отпадъци от фармацевтични производства в т.ч. утайки и мицели през периода 01.08.2014 г. до 28.08.2019г. е 2.9 тона.

Приложение: съгласно текста
Приложими кодове по КН за стоки, с описание „Битови, индустриални, технологични отпадъци“

 

 
Гласувай:
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bgantimafia
Категория: Политика
Прочетен: 1096359
Постинги: 652
Коментари: 45
Гласове: 378
Архив
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930